Đặt tour - PYS Travel

THÔNG TIN ĐẶT TOUR

Xác nhận số chỗ và thông tin liên hệ


Thời gian: {{ thoigian }}

Giá người lớn: {{ gianguoilon | number }}đ

Giá trẻ em: {{giatreem}}đGiá tour
trẻ em x {{ giatreem | number }}đ

+
người lớn x {{ gianguoilon | number }}đ


Tổng cộng
{{ sotreem*giatreem + songuoilon*gianguoilon | number }}đ

QUAY LẠI