HDV Nguyễn Ngọc Tư

HDV Nguyễn Ngọc Tư

ngoc-tu-pys-travel004

Hướng dẫn viên Nguyễn Ngọc Tư có nhiều kinh nghiệm chuyên sâu trong văn hóa, lịch sử vùng miền. Đặc biệt là khả năng truyền đạt rất dí dỏm, sâu sắc đã mang đến những thiện cảm cho nhiều khách hàng khi tiếp xúc.

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tư
Quê quán: Phú Thọ
Số điện thoại: 0963.080.690
Số thẻ hướng dẫn: 201 140 903
Thẻ HDV: http://bit.ly/1jXZxvP

Với óc hài hước, sáng tạo Ngọc Tư nhanh chóng kết nối được với khách hàng. Mang tính cách vui vẻ, sôi nổi, có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động teambuilding.

ngoc-tu-pys-travel001

ngoc-tu-pys-travel002

ngoc-tu-pys-travel004

ngoc-tu-pys-travel006

ngoc-tu-pys-travel003