Tuyển dụng

PYS Travel tuyển dụng Chuyên viên Nhân sự

Do nhu cầu phát triển và mở rộng quy mô, PYS Travel tìm kiếm vị trí Chuyên viên Nhân sự, nhằm mang đến những luồng gió mới và nguồn nhân lực "cực chất" và phù hợp với văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi.
20:04 24/09/2018

PYS Travel tuyển dụng vị trí CTV viết bài Tin du lịch

Do nhu cầu phát triển kinh doanh, PYS Travel cần tuyển Cộng tác viên Content Marketing (Viết bài tin du lịch).
20:04 24/09/2018

PYS Travel tuyển dụng Nhân viên tư vấn tour

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng thị trường kinh doanh, PYS Travel cần tuyển dụng 02 nhân viên tư vấn tour.
20:04 24/09/2018

PYS Travel tuyển dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng

Do nhu cầu phát triển kinh doanh PYS Travel cần tuyển 1 vị trí Nhân viên Chăm sóc khách hàng.
20:04 24/09/2018

PYS Travel tuyển dụng vị trí kế toán du lịch

Do nhu cầu phát triển kinh doanh, PYS Travel cần tuyển 01 vị trí kế toán du lịch.
20:04 24/09/2018

PYS Travel tuyển dụng vị trí Nhân viên kinh doanh

Do nhu cầu phát triển kinh doanh PYS Travel cần tuyển 02 vị trí sales khách đoàn tour nội địa.
20:04 24/09/2018

PYS Travel tuyển dụng nhân viên phòng vé máy bay

Do nhu cầu phát triển kinh doanh, PYS Travel cần tuyển 01 nhân viên book vé máy bay.
20:04 24/09/2018

PYS Travel tuyển dụng vị trí Kế toán trưởng

Do nhu cầu phát triển kinh doanh, Công ty du lịch trẻ PYS Travel cần tuyển 01 vị trí Kế toán trưởng.
20:04 24/09/2018

PYS Travel tuyển dụng vị trí Nhân viên kinh doanh tại Sài Gòn

Do nhu cầu phát triển công ty du lịch trẻ PYS Travel đang có nhu cầu tuyển dụng 01 vị trí Nhân viên kinh doanh (Sale tour du lịch) tại chi nhánh Sài Gòn.
20:04 24/09/2018