Tuyển dụng

PYS Travel tuyển dụng vị trí Kế toán trưởng

Do nhu cầu phát triển kinh doanh, Công ty du lịch trẻ PYS Travel cần tuyển 01 vị trí Kế toán trưởng.
20:04 24/09/2018

PYS Travel tuyển dụng vị trí Nhân viên kinh doanh tại Sài Gòn

Do nhu cầu phát triển công ty du lịch trẻ PYS Travel đang có nhu cầu tuyển dụng 01 vị trí Nhân viên kinh doanh (Sale tour du lịch) tại chi nhánh Sài Gòn.
20:04 24/09/2018