Lịch khởi hành


Cập nhật lịch mới nhất các tour hấp dẫn của PYS Travel

Tour trong nước

Thông tin Tour Điểm đến Giá tour từ Lịch khởi hành
2,780,000đ

Tháng 12: 31/12
Tháng 1: 24/01

Xem thêm
Tour Ba Bể - Bản Giốc 4 ngày 4 đêm từ TP. Hồ Chí Minh
Khởi hành từ: Hồ Chí Minh - 4 ngày 4 đêm
5,990,000đ

Tháng 1: 23/01

Xem thêm
Tour săn mây Tà Xùa - Bắc Yên 2 ngày 1 đêm
Khởi hành từ: Hà Nội - 2 ngày 1 đêm
1,680,000đ

Tháng 11: 26/11, 26/11, 26/11...
Tháng 12: 03/12, 03/12, 31/12...
Tháng 1: 01/01, 01/01, 01/01...

Xem thêm
2,980,000đ

Tháng 12: 31/12
Tháng 11: 25/11

Xem thêm
2,680,000đ

Tháng 12: 30/12, 31/12, 31/12...
Tháng 11: 25/11
Tháng 1: 27/01

Xem thêm
1,680,000đ

Tháng 11: 26/11
Tháng 12: 31/12, 03/12, 17/12...
Tháng 1: 01/01, 24/01, 25/01...

Xem thêm
2,680,000đ

Tháng 11: 25/11, 25/11, 25/11...
Tháng 12: 02/12, 09/12, 16/12...
Tháng 1: 24/01, 27/01, 13/01...

Xem thêm
7,480,000đ

Tháng 11: 25/11
Tháng 12: 02/12, 09/12, 16/12...

Xem thêm
Tour Y Tý mùa lúa mùa mây 2 ngày 1 đêm từ Hà Nội
Khởi hành từ: Hà Nội - 2 ngày 1 đêm
1,880,000đ

Tháng 12: 03/12
Tháng 11: 26/11
Tháng 1: 01/01, 01/01, 24/01...

Xem thêm
Tour Nam Cát Tiên 2 ngày 1 đêm từ TP.HCM
Khởi hành từ: Hồ Chí Minh - 2 ngày 1 đêm
2,150,000đ

Tháng 11: 26/11

Xem thêm
1,680,000đ

Tháng 12: 03/12
Tháng 11: 26/11
Tháng 1: 01/01, 01/01, 24/01...

Xem thêm
7,480,000đ

Tháng 11: 25/11
Tháng 12: 02/12, 09/12, 16/12...

Xem thêm
Image
Tour Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên: Những nẻo đường Tây Bắc 3 ngày 2 đêm
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Điện Biên

Ngày khởi hành


Giá từ:
2,780,000 VND
Image
Tour Ba Bể - Bản Giốc 4 ngày 4 đêm từ TP. Hồ Chí Minh
 • Khởi hành từ: Hồ Chí Minh
 • Điểm đến: Ba Bể Bản Giốc

Ngày khởi hành


Giá từ:
5,990,000 VND
Image
Tour săn mây Tà Xùa - Bắc Yên 2 ngày 1 đêm
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Tà Xùa

Ngày khởi hành

 • Tháng 11: 26/11, 26/11, 26/11...
  Tháng 12: 03/12, 03/12, 31/12...
 • Tháng 1: 01/01, 01/01, 01/01...
 • Xem thêm

Giá từ:
1,680,000 VND
Image
Tour Hoàng Su Phì - Chiêu Lầu Thi - Suôi Thầu - Bắc Hà 3 ngày 2 đêm từ Hà Nội
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Hoàng Su Phì

Ngày khởi hành


Giá từ:
2,980,000 VND
Image
Tour Hồ Ba Bể - Thác Bản Giốc 3 ngày 2 đêm từ Hà Nội
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Bản Giốc

Ngày khởi hành

 • Tháng 12: 30/12, 31/12, 31/12...
  Tháng 11: 25/11
 • Tháng 1: 27/01 ,
 • Xem thêm

Giá từ:
2,680,000 VND
Image
Tour Mộc Châu khám phá mảnh đất bốn mùa nở hoa 2 ngày 1 đêm từ Hà Nội
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Mộc Châu

Ngày khởi hành

 • Tháng 11: 26/11
  Tháng 12: 31/12, 03/12, 17/12...
 • Tháng 1: 01/01, 24/01, 25/01...
 • Xem thêm

Giá từ:
1,680,000 VND
Image
Tour Hà Giang mùa hoa Tam giác mạch 3 ngày 2 đêm từ Hà Nội
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Hà Giang

Ngày khởi hành

 • Tháng 11: 25/11, 25/11, 25/11...
  Tháng 12: 02/12, 09/12, 16/12...
 • Tháng 1: 24/01, 27/01, 13/01...
 • Xem thêm

Giá từ:
2,680,000 VND
Image
Tour Đông Bắc: Hà Giang - Cao Bằng - Bắc Kạn 5 ngày 4 đêm từ TP.HCM
 • Khởi hành từ: Hồ Chí Minh
 • Điểm đến: Ba Bể Bản Giốc Hà Giang

Ngày khởi hành

 • Tháng 11: 25/11 , Tháng 12: 02/12, 09/12, 16/12...
 • Xem thêm

Giá từ:
7,480,000 VND
Image
Tour Y Tý mùa lúa mùa mây 2 ngày 1 đêm từ Hà Nội
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Y Tý

Ngày khởi hành

 • Tháng 12: 03/12 , Tháng 11: 26/11
 • Tháng 1: 01/01, 01/01, 24/01...
 • Xem thêm

Giá từ:
1,880,000 VND
Image
Tour Nam Cát Tiên 2 ngày 1 đêm từ TP.HCM
 • Khởi hành từ: Hồ Chí Minh
 • Điểm đến: Nam Cát Tiên

Ngày khởi hành


Giá từ:
2,150,000 VND
Image
Tour Bình Liêu Quảng Ninh 2 ngày 1 đêm - Chinh phục sống lưng khủng long
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Bình Liêu

Ngày khởi hành

 • Tháng 12: 03/12 , Tháng 11: 26/11 ,
 • Tháng 1: 01/01, 01/01, 24/01...
 • Xem thêm

Giá từ:
1,680,000 VND
Image
Tour Tây Bắc: Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên - Lai Châu - Sapa 5 ngày 4 đêm từ TP.HCM
 • Khởi hành từ: Hồ Chí Minh
 • Điểm đến: Mộc Châu Sapa Điện Biên Lai Châu

Ngày khởi hành

 • Tháng 11: 25/11
  Tháng 12: 02/12, 09/12, 16/12...
 • Xem thêm

Giá từ:
7,480,000 VND
Tour Ấn Độ kỳ thú 5 ngày 4 đêm từ TP.HCM
Khởi hành từ: Hồ Chí Minh - 6 ngày 5 đêm
19,990,000đ

Tháng 11: 23/11
Tháng 12: 28/12
Tháng 1: 22/01

Xem thêm
19,990,000đ

Tháng 11: 29/11
Tháng 12: 27/12
Tháng 1: 24/01

Xem thêm
Tour du lịch Dubai - Abu Dhabi 6 ngày 5 đêm từ Hà Nội
Khởi hành từ: Hà Nội - 6 ngày 5 đêm
32,990,000đ

Tháng 11: 24/11

Xem thêm
Tour Bali - Indonesia 4 ngày 3 đêm từ TP.HCM
Khởi hành từ: Hồ Chí Minh - 4 ngày 3 đêm
9,390,000đ

Tháng 11: 26/11
Tháng 12: 24/12

Xem thêm
Tour du lịch Bali Indonesia 5 ngày 4 đêm từ Hà Nội
Khởi hành từ: Hà Nội - 5 ngày 4 đêm
13,490,000đ

Tháng 11: 23/11
Tháng 12: 21/12
Tháng 1: 24/01

Xem thêm
Image
Tour Ấn Độ kỳ thú 5 ngày 4 đêm từ TP.HCM
 • Khởi hành từ: Hồ Chí Minh
 • Điểm đến: Ấn Độ

Ngày khởi hành

 • Tháng 11: 23/11
  Tháng 12: 28/12 ,
 • Tháng 1: 22/01
 • Xem thêm

Giá từ:
19,990,000 VND
Image
Tour Ấn Độ: Delhi - Agra - Jaipur 6 ngày 5 đêm từ Hà Nội - 5 sao
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Ấn Độ

Ngày khởi hành

 • Tháng 11: 29/11
  Tháng 12: 27/12 ,
 • Tháng 1: 24/01
 • Xem thêm

Giá từ:
19,990,000 VND
Image
Tour du lịch Dubai - Abu Dhabi 6 ngày 5 đêm từ Hà Nội
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Abu Dhabi

Ngày khởi hành


Giá từ:
32,990,000 VND
Image
Tour Bali - Indonesia 4 ngày 3 đêm từ TP.HCM
 • Khởi hành từ: Hồ Chí Minh
 • Điểm đến: Bali

Ngày khởi hành


Giá từ:
9,390,000 VND
Image
Tour du lịch Bali Indonesia 5 ngày 4 đêm từ Hà Nội
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Bali

Ngày khởi hành

 • Tháng 11: 23/11
  Tháng 12: 21/12
 • Tháng 1: 24/01
 • Xem thêm

Giá từ:
13,490,000 VND
fixed-phone

HN    : 024.73 07 50 60

HCM : 028.73 07 50 60