Lịch khởi hành


Cập nhật lịch mới nhất các tour hấp dẫn của PYS Travel

Tour trong nước

Thông tin Tour Điểm đến Giá tour từ Lịch khởi hành
Tour Hà Nội - Bái Đính - Tràng An 1 Ngày
Khởi hành từ: Hà Nội - 1 ngày 0 đêm
980,000đ

Tháng 10: 26/10, 05/10, 12/10...
Tháng 9: 21/09, 28/09, 20/09...
Tháng 11: 02/11, 09/11, 16/11...
Tháng 12: 14/12

Xem thêm
6,950,000đ

Tháng 9: 30/09
Tháng 10: 07/10, 14/10, 21/10...
Tháng 11: 04/11, 11/11, 18/11...
Tháng 12: 02/12, 09/12, 16/12...

Xem thêm
5,990,000đ

Tháng 10: 01/10, 08/10, 15/10...
Tháng 11: 05/11, 12/11, 19/11...
Tháng 12: 03/12, 10/12, 17/12...

Xem thêm
6,480,000đ

Tháng 10: 01/10, 08/10, 15/10...
Tháng 11: 05/11, 12/11, 19/11...
Tháng 12: 03/12, 10/12, 17/12...

Xem thêm
4,990,000đ

Tháng 10: 02/10, 09/10, 16/10...
Tháng 11: 06/11, 13/11, 20/11...
Tháng 12: 04/12, 11/12, 18/12...

Xem thêm
5,990,000đ

Tháng 9: 26/09
Tháng 10: 01/10, 08/10, 15/10...
Tháng 11: 05/11, 12/11, 19/11...
Tháng 12: 03/12, 10/12, 17/12...

Xem thêm
5,990,000đ

Tháng 9: 24/09
Tháng 10: 01/10, 08/10, 15/10...
Tháng 11: 05/11, 12/11, 19/11...
Tháng 12: 03/12, 10/12, 17/12...

Xem thêm
1,580,000đ

Tháng 9: 26/09, 19/09, 19/09...
Tháng 10: 03/10

Xem thêm
1,480,000đ

Tháng 9: 26/09
Tháng 10: 03/10, 10/10, 17/10...
Tháng 11: 07/11, 14/11, 21/11...
Tháng 12: 05/12, 05/12, 12/12...

Xem thêm
3,680,000đ

Tháng 9: 24/09
Tháng 10: 15/10

Xem thêm
Tour Hoàng Su Phì - Xín Mần - Quang Bình 3 ngày 2 đêm
Khởi hành từ: Hà Nội - 3 ngày 2 đêm
2,680,000đ

Tháng 9: 25/09

Xem thêm
Tour săn mây Tà Xùa - Bắc Yên 2 ngày 1 đêm
Khởi hành từ: Hà Nội - 2 ngày 1 đêm
1,680,000đ

Tháng 10: 24/10
Tháng 11: 21/11
Tháng 12: 05/12

Xem thêm
Tour du lịch Hà Nội - Mù Cang Chải mùa lúa chín
Khởi hành từ: Hà Nội - 3 ngày 2 đêm
2,480,000đ

Tháng 9: 18/09, 18/09, 25/09...

Xem thêm
Tour Hà Nội - Hồ Ba Bể - Thác Bản Giốc
Khởi hành từ: Hà Nội - 3 ngày 2 đêm
2,480,000đ

Tháng 12: 11/12, 11/12, 04/12...
Tháng 10: 23/10, 16/10, 16/10...
Tháng 11: 20/11, 06/11, 13/11...
Tháng 9: 18/09

Xem thêm
Tour khám phá Hà Giang hùng vĩ 3 ngày 2 đêm
Khởi hành từ: Hà Nội - 3 ngày 2 đêm
2,480,000đ

Tháng 10: 23/10, 02/10, 09/10...
Tháng 9: 18/09, 25/09, 25/09...

Xem thêm
6,390,000đ

Tháng 10: 22/10
Tháng 11: 19/11
Tháng 12: 03/12

Xem thêm
Tour Hà Nội - Phú Quốc bay Bamboo Airways 3 ngày 2 đêm
Khởi hành từ: Hà Nội - 3 ngày 2 đêm
5,680,000đ

Tháng 9: 25/09

Xem thêm
Image
Tour Hà Nội - Bái Đính - Tràng An 1 Ngày
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Ninh Bình

Ngày khởi hành

 • Tháng 10: 26/10, 05/10, 12/10...
  Tháng 9: 21/09, 28/09, 20/09...
  Tháng 11: 02/11, 09/11, 16/11...
  Tháng 12: 14/12 ,
 • Xem thêm

Giá từ:
980,000 VND
Image
Tour Đông Bắc: Hồ Chí Minh - Hà Nội - Hà Giang - Cao Bằng - Ba Bể 5N4Đ
 • Khởi hành từ: Hồ Chí Minh
 • Điểm đến: Ba Bể Bản Giốc Hà Giang

Ngày khởi hành

 • Tháng 9: 30/09 , Tháng 10: 07/10, 14/10, 21/10...
  Tháng 11: 04/11, 11/11, 18/11...
  Tháng 12: 02/12, 09/12, 16/12...
 • Xem thêm

Giá từ:
6,950,000 VND
Image
Tour du lịch TP. Hồ Chí Minh - Ba Bể - Bản Giốc 4 ngày 4 đêm
 • Khởi hành từ: Hồ Chí Minh
 • Điểm đến: Ba Bể Bản Giốc

Ngày khởi hành

 • Tháng 10: 01/10, 08/10, 15/10...
  Tháng 11: 05/11, 12/11, 19/11...
  Tháng 12: 03/12, 10/12, 17/12...
 • Xem thêm

Giá từ:
5,990,000 VND
Image
Tour Hồ Chí Minh - Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên - Lai Châu - Sapa 4 ngày 3 đêm
 • Khởi hành từ: Hồ Chí Minh
 • Điểm đến: Mộc Châu Sapa Điện Biên

Ngày khởi hành

 • Tháng 10: 01/10, 08/10, 15/10...
  Tháng 11: 05/11, 12/11, 19/11...
  Tháng 12: 03/12, 10/12, 17/12...
 • Xem thêm

Giá từ:
6,480,000 VND
Image
Tour Du Lịch TP. Hồ Chí Minh - Cao Nguyên Mộc Châu Mùa Thu - 3 ngày 3 đêm
 • Khởi hành từ: Hồ Chí Minh
 • Điểm đến: Mộc Châu

Ngày khởi hành

 • Tháng 10: 02/10, 09/10, 16/10...
  Tháng 11: 06/11, 13/11, 20/11...
  Tháng 12: 04/12, 11/12, 18/12...
 • Xem thêm

Giá từ:
4,990,000 VND
Image
Tour du Lịch Hà Giang 4 ngày 4 đêm - Khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh
 • Khởi hành từ: Hồ Chí Minh
 • Điểm đến: Hà Giang

Ngày khởi hành

 • Tháng 9: 26/09 , Tháng 10: 01/10, 08/10, 15/10...
  Tháng 11: 05/11, 12/11, 19/11...
  Tháng 12: 03/12, 10/12, 17/12...
 • Xem thêm

Giá từ:
5,990,000 VND
Image
Tour TPHCM Hà Giang 4 ngày 3 đêm trải nghiệm văn hóa miền đá: Bay Bamboo Airways
 • Khởi hành từ: Hồ Chí Minh
 • Điểm đến: Hà Giang

Ngày khởi hành

 • Tháng 9: 24/09
  Tháng 10: 01/10, 08/10, 15/10...
  Tháng 11: 05/11, 12/11, 19/11...
  Tháng 12: 03/12, 10/12, 17/12...
 • Xem thêm

Giá từ:
5,990,000 VND
Image
Tour Hà Nội - Tú Lệ - Mù Cang Chải - Ngọc Chiến 2 ngày 1 đêm
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Mù Cang Chải

Ngày khởi hành

 • Tháng 9: 26/09, 19/09, 19/09...
  Tháng 10: 03/10
 • Xem thêm

Giá từ:
1,580,000 VND
Image
Tour Hà Nội - Mộc Châu khám phá mảnh đất bốn mùa nở hoa 2 ngày 1 đêm
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Mộc Châu

Ngày khởi hành

 • Tháng 9: 26/09
  Tháng 10: 03/10, 10/10, 17/10...
  Tháng 11: 07/11, 14/11, 21/11...
  Tháng 12: 05/12, 05/12, 12/12...
 • Xem thêm

Giá từ:
1,480,000 VND
Image
Tour Hà Giang hùng vĩ: Hẻm vực Tu Sản, sông Nho Quế 4 ngày 3 đêm
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Hà Giang

Ngày khởi hành


Giá từ:
3,680,000 VND
Image
Tour Hoàng Su Phì - Xín Mần - Quang Bình 3 ngày 2 đêm
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Hoàng Su Phì

Ngày khởi hành


Giá từ:
2,680,000 VND
Image
Tour săn mây Tà Xùa - Bắc Yên 2 ngày 1 đêm
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Tà Xùa

Ngày khởi hành

 • Tháng 10: 24/10
  Tháng 11: 21/11 , Tháng 12: 05/12
 • Xem thêm

Giá từ:
1,680,000 VND
Image
Tour du lịch Hà Nội - Mù Cang Chải mùa lúa chín
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Mù Cang Chải

Ngày khởi hành


Giá từ:
2,480,000 VND
Image
Tour Hà Nội - Hồ Ba Bể - Thác Bản Giốc
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Bản Giốc

Ngày khởi hành

 • Tháng 12: 11/12, 11/12, 04/12...
  Tháng 10: 23/10, 16/10, 16/10...
  Tháng 11: 20/11, 06/11, 13/11...
  Tháng 9: 18/09 ,
 • Xem thêm

Giá từ:
2,480,000 VND
Image
Tour khám phá Hà Giang hùng vĩ 3 ngày 2 đêm
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Hà Giang

Ngày khởi hành

 • Tháng 10: 23/10, 02/10, 09/10...
  Tháng 9: 18/09, 25/09, 25/09...
 • Xem thêm

Giá từ:
2,480,000 VND
Image
Tour du lịch miền Tây: Hà Nội - Cần Thơ - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau - Long Xuyên - Châu Đốc 4 ngày 3 đêm
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Cà Mau

Ngày khởi hành

 • Tháng 10: 22/10 , Tháng 11: 19/11 , Tháng 12: 03/12
 • Xem thêm

Giá từ:
6,390,000 VND
Image
Tour Hà Nội - Phú Quốc bay Bamboo Airways 3 ngày 2 đêm
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Phú Quốc

Ngày khởi hành


Giá từ:
5,680,000 VND
fixed-phone

HN    : 024.73 07 50 60

HCM : 028.44 50 60 70