Lịch khởi hành


Cập nhật lịch mới nhất các tour hấp dẫn của PYS Travel

Tour trong nước

Tour Nam Cát Tiên 2 ngày 1 đêm từ TP.HCM
Khởi hành từ: Hồ Chí Minh - 2 ngày 1 đêm
2,150,000đ

Tháng 12: 16/12

Xem thêm
Tour Y Tý: Vùng đất mây trời 4 ngày 3 đêm từ TP.HCM
Khởi hành từ: Hà Nội - 2 ngày 1 đêm
5,880,000đ

Tháng 9: 23/09

Xem thêm
Tour Hoàng Su Phì - Chiêu Lầu Thi 4 ngày 4 đêm từ TP.HCM
Khởi hành từ: Hà Nội - 3 ngày 2 đêm
6,980,000đ

Tháng 9: 29/09, 22/09, 29/09...

Xem thêm
1,880,000đ

Tháng 10: 28/10, 28/10, 21/10...
Tháng 11: 04/11, 04/11, 04/11...

Xem thêm
Tour săn mây Tà Xùa - Bắc Yên 2 ngày 1 đêm
Khởi hành từ: Hà Nội - 2 ngày 1 đêm
1,680,000đ

Tháng 9: 23/09
Tháng 11: 11/11, 11/11, 04/11...
Tháng 10: 07/10, 14/10, 21/10...
Tháng 12: 02/12, 09/12, 16/12...

Xem thêm
2,680,000đ

Tháng 9: 22/09, 22/09, 29/09...
Tháng 10: 06/10, 06/10, 06/10...

Xem thêm
2,680,000đ

Tháng 9: 29/09
Tháng 11: 10/11
Tháng 10: 20/10, 27/10, 06/10...

Xem thêm
2,680,000đ

Tháng 10: 20/10, 27/10, 13/10...
Tháng 9: 22/09, 29/09, 22/09...
Tháng 11: 03/11

Xem thêm
1,880,000đ

Tháng 9: 30/09, 23/09, 23/09...

Xem thêm
Image
Tour Nam Cát Tiên 2 ngày 1 đêm từ TP.HCM
 • Khởi hành từ: Hồ Chí Minh
 • Điểm đến: Nam Cát Tiên

Ngày khởi hành


Giá từ:
2,150,000 VND
Image
Tour Y Tý: Vùng đất mây trời 4 ngày 3 đêm từ TP.HCM
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Y Tý

Ngày khởi hành


Giá từ:
5,880,000 VND
Image
Tour Hoàng Su Phì - Chiêu Lầu Thi 4 ngày 4 đêm từ TP.HCM
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Hoàng Su Phì

Ngày khởi hành


Giá từ:
6,980,000 VND
Image
Tour Bình Liêu Quảng Ninh 2 ngày 1 đêm - Chinh phục sống lưng khủng long
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Bình Liêu

Ngày khởi hành

 • Tháng 10: 28/10, 28/10, 21/10...
  Tháng 11: 04/11, 04/11, 04/11...
 • Xem thêm

Giá từ:
1,880,000 VND
Image
Tour săn mây Tà Xùa - Bắc Yên 2 ngày 1 đêm
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Tà Xùa

Ngày khởi hành

 • Tháng 9: 23/09 , Tháng 11: 11/11, 11/11, 04/11...
  Tháng 10: 07/10, 14/10, 21/10...
  Tháng 12: 02/12, 09/12, 16/12...
 • Xem thêm

Giá từ:
1,680,000 VND
Image
Tour Mù Cang Chải mùa lúa chín 3 ngày 2 đêm từ Hà Nội
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Mù Cang Chải

Ngày khởi hành

 • Tháng 9: 22/09, 22/09, 29/09...
  Tháng 10: 06/10, 06/10, 06/10...
 • Xem thêm

Giá từ:
2,680,000 VND
Image
Tour Hồ Ba Bể - Thác Bản Giốc 3 ngày 2 đêm từ Hà Nội
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Bản Giốc

Ngày khởi hành

 • Tháng 9: 29/09 , Tháng 11: 10/11
  Tháng 10: 20/10, 27/10, 06/10...
 • Xem thêm

Giá từ:
2,680,000 VND
Image
Tour Hà Giang - Sông Nho Quế hùng vĩ 3 ngày 2 đêm từ Hà Nội
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Hà Giang

Ngày khởi hành

 • Tháng 10: 20/10, 27/10, 13/10...
  Tháng 9: 22/09, 29/09, 22/09...
  Tháng 11: 03/11 ,
 • Xem thêm

Giá từ:
2,680,000 VND
Image
Tour Mù Cang Chải - Tú Lệ mùa lúa chín 2 ngày 1 đêm từ Hà Nội
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Mù Cang Chải

Ngày khởi hành


Giá từ:
1,880,000 VND
21,990,000đ

Tháng 9: 19/09
Tháng 10: 03/10, 17/10, 24/10...

Xem thêm
21,990,000đ

Tháng 9: 20/09
Tháng 10: 04/10, 18/10, 25/10...

Xem thêm
26,990,000đ

Tháng 10: 04/10, 18/10, 25/10...

Xem thêm
19,990,000đ

Tháng 9: 20/09
Tháng 10: 04/10, 18/10, 25/10...
Tháng 11: 22/11
Tháng 12: 06/12

Xem thêm
0đ

Tháng 9: 19/09
Tháng 10: 03/10, 17/10, 24/10...
Tháng 11: 21/11
Tháng 12: 05/12

Xem thêm
Tour Bali - Indonesia 4 ngày 3 đêm từ TP.HCM
Khởi hành từ: Hồ Chí Minh - 4 ngày 3 đêm
9,390,000đ

Tháng 9: 21/09

Xem thêm
Image
Tour hành hương Ấn Độ: Delhi - Varanasi - Bodhgaya - Rajgir 6 ngày 5 đêm từ Hà Nội
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Ấn Độ

Ngày khởi hành

 • Tháng 9: 19/09
  Tháng 10: 03/10, 17/10, 24/10...
 • Xem thêm

Giá từ:
21,990,000 VND
Image
Tour hành hương Ấn Độ: Delhi - Varanasi - Bodhgaya - Rajgir 6 ngày 5 đêm từ TP.HCM
 • Khởi hành từ: Hồ Chí Minh
 • Điểm đến: Ấn Độ

Ngày khởi hành

 • Tháng 9: 20/09
  Tháng 10: 04/10, 18/10, 25/10...
 • Xem thêm

Giá từ:
21,990,000 VND
Image
Tour Kashmir Ấn Độ: Delhi - Sonamarg - Gulmarg 6 ngày 5 đêm từ TP.HCM
 • Khởi hành từ: Hồ Chí Minh
 • Điểm đến: Kashmir

Ngày khởi hành


Giá từ:
26,990,000 VND
Image
Tour Ấn Độ: Delhi - Agra - Jaipur 6 ngày 5 đêm từ TP.HCM - 5 sao
 • Khởi hành từ: Hồ Chí Minh
 • Điểm đến: Ấn Độ

Ngày khởi hành

 • Tháng 9: 20/09
  Tháng 10: 04/10, 18/10, 25/10...
  Tháng 11: 22/11 , Tháng 12: 06/12
 • Xem thêm

Giá từ:
19,990,000 VND
Image
Tour Ấn Độ: Delhi - Agra - Jaipur 5 ngày 4 đêm từ Hà Nội
 • Khởi hành từ: Hà Nội
 • Điểm đến: Ấn Độ

Ngày khởi hành

 • Tháng 9: 19/09
  Tháng 10: 03/10, 17/10, 24/10...
  Tháng 11: 21/11 , Tháng 12: 05/12
 • Xem thêm

Giá từ:
0 VND
Image
Tour Bali - Indonesia 4 ngày 3 đêm từ TP.HCM
 • Khởi hành từ: Hồ Chí Minh
 • Điểm đến: Bali

Ngày khởi hành


Giá từ:
9,390,000 VND
fixed-phone

HN    : 024.73 07 50 60

HCM : 028.73 07 50 60