Tour du lịch Ấn Độ

avatar

41.990.000đ

Tour Ấn Độ: Delhi - Ladakh 9 ngày 8 đêm từ Hà Nội: Tiểu Tây Tạng trên đất Ấn

Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến: Ấn Độ
Lịch trình: 9 ngày 8 đêm

41.990.000đ

Đặt Tour
  avatar

  41.990.000đ

  Tour Ấn Độ: Delhi - Ladakh 9 ngày 8 đêm từ TP.HCM: Tiểu Tây Tạng trên đất Ấn

  Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh
  Điểm đến: Ấn Độ
  Lịch trình: 9 ngày 8 đêm

  41.990.000đ

  Đặt Tour
   avatar

   34.500.000đ

   Tour Hành hương Ấn Độ - Nepal 9 ngày 8 đêm từ Hà Nội

   Điểm khởi hành: Hà Nội
   Điểm đến: Ấn Độ, Nepal
   Lịch trình: 9 ngày 8 đêm
   Khởi hành: 16/10, 20/11, 25/12/2023

   34.500.000đ

   Đặt Tour
    Tour Hành hương Ấn Độ - Nepal 9 ngày 8 đêm từ Hà Nội

    Tour Hành hương Ấn Độ - Nepal 9 ngày 8 đêm từ Hà Nội

    9 ngày 8 đêm

    16/10, 20/11, 25/12/2023

    Khởi hành từ: Hà Nội

    34.500.000đ/khách

    avatar

    32.800.000đ

    Tour Hành hương Ấn Độ - Nepal 10 ngày 9 đêm từ Hà Nội

    Điểm khởi hành: Hà Nội
    Điểm đến: Ấn Độ, Nepal
    Lịch trình: 10 ngày 9 đêm
    Khởi hành: 15/10, 20/11, 18/12/2023 & 18/1, 22/2, 15/3, 10/4/2024

    32.800.000đ

    Đặt Tour
     Tour Hành hương Ấn Độ - Nepal 10 ngày 9 đêm từ Hà Nội

     Tour Hành hương Ấn Độ - Nepal 10 ngày 9 đêm từ Hà Nội

     10 ngày 9 đêm

     15/10, 20/11, 18/12/2023 & 18/1, 22/2, 15/3, 10/4/2024

     Khởi hành từ: Hà Nội

     32.800.000đ/khách

     avatar

     27.950.000đ

     Tour Hành hương Ấn Độ - Nepal: Tứ Động Tâm 7 ngày 7 đêm từ TP.HCM

     Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh
     Điểm đến: Ấn Độ, Nepal
     Lịch trình: 7 ngày 7 đêm
     Khởi hành: Tháng 10, 11, 12/2023 & Tháng 1/2024

     27.950.000đ

     Đặt Tour
      Tour Hành hương Ấn Độ - Nepal: Tứ Động Tâm 7 ngày 7 đêm từ TP.HCM

      Tour Hành hương Ấn Độ - Nepal: Tứ Động Tâm 7 ngày 7 đêm từ TP.HCM

      7 ngày 7 đêm

      Tháng 10, 11, 12/2023 & Tháng 1/2024

      Khởi hành từ: Hồ Chí Minh

      27.950.000đ/khách

      avatar

      26.990.000đ

      Tour Kashmir Ấn Độ: Delhi - Sonamarg - Gulmarg 6 ngày 5 đêm từ Hà Nội

      Điểm khởi hành: Hà Nội
      Điểm đến: Ấn Độ
      Lịch trình: 6 ngày 5 đêm
      Khởi hành: Tháng 10, 11, 12/2023 & Tháng 1, 2, 3/2024

      26.990.000đ

      Đặt Tour
      • Giảm ngay 1.000.000 đồng/khách khi đăng ký trước 60 ngày
      • Giảm ngay 500.000 đồng/khách khi đăng ký nhóm từ 4 khách trở lên
      • Giảm ngay 1.000.000 đồng/khách cho khách từ 50 tuổi trở lên
      Tour Kashmir Ấn Độ: Delhi - Sonamarg - Gulmarg 6 ngày 5 đêm từ Hà Nội

      Tour Kashmir Ấn Độ: Delhi - Sonamarg - Gulmarg 6 ngày 5 đêm từ Hà Nội

      6 ngày 5 đêm

      Tháng 10, 11, 12/2023 & Tháng 1, 2, 3/2024

      Khởi hành từ: Hà Nội

      26.990.000đ/khách

      • Giảm ngay 1.000.000 đồng/khách khi đăng ký trước 60 ngày
      • Giảm ngay 500.000 đồng/khách khi đăng ký nhóm từ 4 khách trở lên
      • Giảm ngay 1.000.000 đồng/khách cho khách từ 50 tuổi trở lên
      avatar

      26.990.000đ

      Tour Kashmir Ấn Độ: Delhi - Sonamarg - Gulmarg 6 ngày 5 đêm từ TP.HCM

      Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh
      Điểm đến: Ấn Độ
      Lịch trình: 6 ngày 5 đêm
      Khởi hành: Tháng 10, 11, 12/2023 & Tháng 1, 2, 3/2024

      26.990.000đ

      Đặt Tour
      • Giảm ngay 1.000.000 đồng/khách khi đăng ký trước 60 ngày
      • Giảm ngay 500.000 đồng/khách khi đăng ký nhóm từ 4 khách trở lên
      • Giảm ngay 1.000.000 đồng/khách cho khách từ 50 tuổi trở lên
      Tour Kashmir Ấn Độ: Delhi - Sonamarg - Gulmarg 6 ngày 5 đêm từ TP.HCM

      Tour Kashmir Ấn Độ: Delhi - Sonamarg - Gulmarg 6 ngày 5 đêm từ TP.HCM

      6 ngày 5 đêm

      Tháng 10, 11, 12/2023 & Tháng 1, 2, 3/2024

      Khởi hành từ: Hồ Chí Minh

      26.990.000đ/khách

      • Giảm ngay 1.000.000 đồng/khách khi đăng ký trước 60 ngày
      • Giảm ngay 500.000 đồng/khách khi đăng ký nhóm từ 4 khách trở lên
      • Giảm ngay 1.000.000 đồng/khách cho khách từ 50 tuổi trở lên
      avatar

      26.800.000đ

      Tour Hành hương Ấn Độ - Nepal 7 ngày 7 đêm từ Hà Nội

      Điểm khởi hành: Hà Nội
      Điểm đến: Ấn Độ, Nepal
      Lịch trình: 7 ngày 7 đêm
      Khởi hành: 2/10, 9/11, 6/12/2023 & 7/1, 11/2, 5/3, 1/4/2024

      26.800.000đ

      Đặt Tour
       Tour Hành hương Ấn Độ - Nepal 7 ngày 7 đêm từ Hà Nội

       Tour Hành hương Ấn Độ - Nepal 7 ngày 7 đêm từ Hà Nội

       7 ngày 7 đêm

       2/10, 9/11, 6/12/2023 & 7/1, 11/2, 5/3, 1/4/2024

       Khởi hành từ: Hà Nội

       26.800.000đ/khách

       avatar

       21.990.000đ

       Tour hành hương Ấn Độ: Delhi - Varanasi - Bodhgaya - Rajgir 6 ngày 5 đêm từ TP.HCM

       Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh
       Điểm đến: Ấn Độ
       Lịch trình: 6 ngày 5 đêm
       Khởi hành: Tháng 10, 11, 12/2023 & Tháng 1, 2, 3/2024

       21.990.000đ

       Đặt Tour
       • Giảm ngay 1.000.000 đồng/ khách khi đăng kí trước 60 ngày
       • Giảm ngay 500.000 đồng/ khách khi đăng kí nhóm từ 4 khách trở lên
       • Giảm ngay 1.000.000 đồng/khách cho khách từ 50 tuổi trở lên
       Tour hành hương Ấn Độ: Delhi - Varanasi - Bodhgaya - Rajgir 6 ngày 5 đêm từ TP.HCM

       Tour hành hương Ấn Độ: Delhi - Varanasi - Bodhgaya - Rajgir 6 ngày 5 đêm từ TP.HCM

       6 ngày 5 đêm

       Tháng 10, 11, 12/2023 & Tháng 1, 2, 3/2024

       Khởi hành từ: Hồ Chí Minh

       21.990.000đ/khách

       • Giảm ngay 1.000.000 đồng/ khách khi đăng kí trước 60 ngày
       • Giảm ngay 500.000 đồng/ khách khi đăng kí nhóm từ 4 khách trở lên
       • Giảm ngay 1.000.000 đồng/khách cho khách từ 50 tuổi trở lên
       avatar

       21.990.000đ

       Tour hành hương Ấn Độ: Delhi - Varanasi - Bodhgaya - Rajgir 6 ngày 5 đêm từ Hà Nội

       Điểm khởi hành: Hà Nội
       Điểm đến: Ấn Độ
       Lịch trình: 6 ngày 5 đêm
       Khởi hành: Tháng 10, 11, 12/2023 & Tháng 1, 2, 3/2024

       21.990.000đ

       Đặt Tour
       • Giảm ngay 1.000.000 đồng/khách khi đăng ký trước 60 ngày
       • Giảm ngay 500.000 đồng/khách khi đăng ký nhóm từ 4 khách trở lên
       • Giảm ngay 1.000.000 đồng/khách cho khách từ 50 tuổi trở lên
       Tour hành hương Ấn Độ: Delhi - Varanasi - Bodhgaya - Rajgir 6 ngày 5 đêm từ Hà Nội

       Tour hành hương Ấn Độ: Delhi - Varanasi - Bodhgaya - Rajgir 6 ngày 5 đêm từ Hà Nội

       6 ngày 5 đêm

       Tháng 10, 11, 12/2023 & Tháng 1, 2, 3/2024

       Khởi hành từ: Hà Nội

       21.990.000đ/khách

       • Giảm ngay 1.000.000 đồng/khách khi đăng ký trước 60 ngày
       • Giảm ngay 500.000 đồng/khách khi đăng ký nhóm từ 4 khách trở lên
       • Giảm ngay 1.000.000 đồng/khách cho khách từ 50 tuổi trở lên
       Gọi ngay để được tư vấn
       024.73 07 50 60 (Hà Nội)028.73 07 50 60 (HCM)
       Hoặc gửi yêu cầu tư vấn
       PYS Travel sẽ liên hệ với bạn