Tour du lịch Tour quốc tế

avatar

7.490.000đ

Tour Nam Ninh - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới 6 ngày 5 đêm từ Hà Nội

Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến: Phượng Hoàng cổ trấn, Trương Gia Giới, Nam Ninh
Lịch trình: 6 ngày 5 đêm
Khởi hành: 17/10, 24/10, 31/10; 7/11, 14/11, 21/11, 28/11/2023

7.490.000đ

Đặt Tour
  Tour Nam Ninh - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới 6 ngày 5 đêm từ Hà Nội

  Tour Nam Ninh - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới 6 ngày 5 đêm từ Hà Nội

  6 ngày 5 đêm

  17/10, 24/10, 31/10; 7/11, 14/11, 21/11, 28/11/2023

  Khởi hành từ: Hà Nội

  7.490.000đ/khách

  avatar

  4.500.000đ

  Tour Nam Ninh - Thái Bình Cổ Trấn 3 ngày 2 đêm từ Hà Nội

  Điểm khởi hành: Hà Nội
  Điểm đến: Nam Ninh
  Lịch trình: 3 ngày 2 đêm
  Khởi hành: 13,27/10 & 10,24/11 & 1,15,30/12/2023

  4.500.000đ

  Đặt Tour
  • Giảm 500.000 VNĐ/khách áp dụng cho nhóm từ 4 khách trở lên đặt trước 60 ngày
  • Giảm 300.000 VNĐ/khách áp dụng cho nhóm từ 4 khách trở lên
  Tour Nam Ninh - Thái Bình Cổ Trấn 3 ngày 2 đêm từ Hà Nội

  Tour Nam Ninh - Thái Bình Cổ Trấn 3 ngày 2 đêm từ Hà Nội

  3 ngày 2 đêm

  13,27/10 & 10,24/11 & 1,15,30/12/2023

  Khởi hành từ: Hà Nội

  4.500.000đ/khách

  • Giảm 500.000 VNĐ/khách áp dụng cho nhóm từ 4 khách trở lên đặt trước 60 ngày
  • Giảm 300.000 VNĐ/khách áp dụng cho nhóm từ 4 khách trở lên
  avatar

  21.990.000đ

  Tour hành hương Ấn Độ: Delhi - Varanasi - Bodhgaya - Rajgir 6 ngày 5 đêm từ Hà Nội

  Điểm khởi hành: Hà Nội
  Điểm đến: Ấn Độ
  Lịch trình: 6 ngày 5 đêm
  Khởi hành: Tháng 10, 11, 12/2023 & Tháng 1, 2, 3/2024

  21.990.000đ

  Đặt Tour
  • Giảm ngay 1.000.000 đồng/khách khi đăng ký trước 60 ngày
  • Giảm ngay 500.000 đồng/khách khi đăng ký nhóm từ 4 khách trở lên
  • Giảm ngay 1.000.000 đồng/khách cho khách từ 50 tuổi trở lên
  Tour hành hương Ấn Độ: Delhi - Varanasi - Bodhgaya - Rajgir 6 ngày 5 đêm từ Hà Nội

  Tour hành hương Ấn Độ: Delhi - Varanasi - Bodhgaya - Rajgir 6 ngày 5 đêm từ Hà Nội

  6 ngày 5 đêm

  Tháng 10, 11, 12/2023 & Tháng 1, 2, 3/2024

  Khởi hành từ: Hà Nội

  21.990.000đ/khách

  • Giảm ngay 1.000.000 đồng/khách khi đăng ký trước 60 ngày
  • Giảm ngay 500.000 đồng/khách khi đăng ký nhóm từ 4 khách trở lên
  • Giảm ngay 1.000.000 đồng/khách cho khách từ 50 tuổi trở lên
  avatar

  26.990.000đ

  Tour Kashmir Ấn Độ: Delhi - Sonamarg - Gulmarg 6 ngày 5 đêm từ Hà Nội

  Điểm khởi hành: Hà Nội
  Điểm đến: Ấn Độ
  Lịch trình: 6 ngày 5 đêm
  Khởi hành: Tháng 10, 11, 12/2023 & Tháng 1, 2, 3/2024

  26.990.000đ

  Đặt Tour
  • Giảm ngay 1.000.000 đồng/khách khi đăng ký trước 60 ngày
  • Giảm ngay 500.000 đồng/khách khi đăng ký nhóm từ 4 khách trở lên
  • Giảm ngay 1.000.000 đồng/khách cho khách từ 50 tuổi trở lên
  Tour Kashmir Ấn Độ: Delhi - Sonamarg - Gulmarg 6 ngày 5 đêm từ Hà Nội

  Tour Kashmir Ấn Độ: Delhi - Sonamarg - Gulmarg 6 ngày 5 đêm từ Hà Nội

  6 ngày 5 đêm

  Tháng 10, 11, 12/2023 & Tháng 1, 2, 3/2024

  Khởi hành từ: Hà Nội

  26.990.000đ/khách

  • Giảm ngay 1.000.000 đồng/khách khi đăng ký trước 60 ngày
  • Giảm ngay 500.000 đồng/khách khi đăng ký nhóm từ 4 khách trở lên
  • Giảm ngay 1.000.000 đồng/khách cho khách từ 50 tuổi trở lên
  avatar

  19.990.000đ

  Tour Ấn Độ: Delhi - Agra - Jaipur 6 ngày 5 đêm từ Hà Nội - 5 sao

  Điểm khởi hành: Hà Nội
  Điểm đến: Ấn Độ
  Lịch trình: 6 ngày 5 đêm
  Khởi hành: Tháng 10, 11, 12/2023 & Tháng 1, 2, 3/2024

  19.990.000đ

  Đặt Tour
  • Giảm ngay 1.000.000 đồng/khách khi đăng ký trước 60 ngày
  • Giảm ngay 500.000 đồng/khách khi đăng ký nhóm từ 4 khách trở lên
  • Giảm ngay 1.000.000 đồng/khách cho khách từ 50 tuổi trở lên
  Tour Ấn Độ: Delhi - Agra - Jaipur 6 ngày 5 đêm từ Hà Nội - 5 sao

  Tour Ấn Độ: Delhi - Agra - Jaipur 6 ngày 5 đêm từ Hà Nội - 5 sao

  6 ngày 5 đêm

  Tháng 10, 11, 12/2023 & Tháng 1, 2, 3/2024

  Khởi hành từ: Hà Nội

  19.990.000đ/khách

  • Giảm ngay 1.000.000 đồng/khách khi đăng ký trước 60 ngày
  • Giảm ngay 500.000 đồng/khách khi đăng ký nhóm từ 4 khách trở lên
  • Giảm ngay 1.000.000 đồng/khách cho khách từ 50 tuổi trở lên
  avatar

  68.900.000đ

  Tour Tây Á: Jordan - Israel - Thánh tích Jerusalem 8 ngày 7 đêm từ Hà Nội

  Điểm khởi hành: Hà Nội
  Điểm đến: Israel, Jordan
  Lịch trình: 8 ngày 7 đêm
  Khởi hành: 12/10; 16/11; 28/12/2023 & 05/03/2024

  68.900.000đ

  Đặt Tour
   Tour Tây Á: Jordan - Israel - Thánh tích Jerusalem 8 ngày 7 đêm từ Hà Nội

   Tour Tây Á: Jordan - Israel - Thánh tích Jerusalem 8 ngày 7 đêm từ Hà Nội

   8 ngày 7 đêm

   12/10; 16/11; 28/12/2023 & 05/03/2024

   Khởi hành từ: Hà Nội

   68.900.000đ/khách

   avatar

   13.990.000đ

   Tour Hà Khẩu - Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila 6 ngày 5 đêm từ Hà Nội

   Điểm khởi hành: Hà Nội
   Điểm đến: Lệ Giang, Shangrila
   Lịch trình: 6 ngày 5 đêm
   Khởi hành: 10, 24/10 & 7, 21/11 & 5, 19/12

   13.990.000đ

   Đặt Tour
   • Giảm 500.000 VNĐ/khách áp dụng cho nhóm từ 4 khách trở lên đặt trước 60 ngày
   • Giảm 300.000 VNĐ/khách áp dụng cho nhóm từ 4 khách trở lên
   Tour Hà Khẩu - Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila 6 ngày 5 đêm từ Hà Nội

   Tour Hà Khẩu - Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila 6 ngày 5 đêm từ Hà Nội

   6 ngày 5 đêm

   10, 24/10 & 7, 21/11 & 5, 19/12

   Khởi hành từ: Hà Nội

   13.990.000đ/khách

   • Giảm 500.000 VNĐ/khách áp dụng cho nhóm từ 4 khách trở lên đặt trước 60 ngày
   • Giảm 300.000 VNĐ/khách áp dụng cho nhóm từ 4 khách trở lên
   avatar

   24.990.000đ

   Tour Nhật Bản mùa lá đỏ: Osaka - Kyoto - Núi Phú Sĩ - Tokyo 6 ngày 5 đêm từ Hà Nội

   Điểm khởi hành: Hà Nội
   Điểm đến: Tokyo, Osaka, Nhật Bản
   Lịch trình: 6 ngày 5 đêm
   Khởi hành: 15, 29/09; 13, 20, 27/10; 3, 10, 17/11; 1,15/12

   24.990.000đ

   Đặt Tour
   • Bay Vietnam Airlines
   Tour Nhật Bản mùa lá đỏ: Osaka - Kyoto - Núi Phú Sĩ - Tokyo 6 ngày 5 đêm từ Hà Nội

   Tour Nhật Bản mùa lá đỏ: Osaka - Kyoto - Núi Phú Sĩ - Tokyo 6 ngày 5 đêm từ Hà Nội

   6 ngày 5 đêm

   15, 29/09; 13, 20, 27/10; 3, 10, 17/11; 1,15/12

   Khởi hành từ: Hà Nội

   24.990.000đ/khách

   • Bay Vietnam Airlines
   avatar

   19.490.000đ

   Tour Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila 6 ngày 5 đêm từ Hà Nội

   Điểm khởi hành: Hà Nội
   Điểm đến: Lệ Giang, Shangrila
   Lịch trình: 6 ngày 5 đêm
   Khởi hành: 22/9 & 15, 20, 29/10 & 12/11/2023

   19.490.000đ

   Đặt Tour
   • Tặng vé xem màn trình diễn đặc sắc “ Ấn tượng Lệ Giang“ của đạo diễn Trương nghệ Mưu
   Tour Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila 6 ngày 5 đêm từ Hà Nội

   Tour Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila 6 ngày 5 đêm từ Hà Nội

   6 ngày 5 đêm

   22/9 & 15, 20, 29/10 & 12/11/2023

   Khởi hành từ: Hà Nội

   19.490.000đ/khách

   • Tặng vé xem màn trình diễn đặc sắc “ Ấn tượng Lệ Giang“ của đạo diễn Trương nghệ Mưu
   avatar

   17.990.000đ

   Tour Lệ Giang - Shangrila 5 ngày 4 đêm từ Hà Nội

   Điểm khởi hành: Hà Nội
   Điểm đến: Lệ Giang, Shangrila
   Lịch trình: 5 ngày 4 đêm
   Khởi hành: 27/9 & 11/10 & 08, 22/11/2023

   17.990.000đ

   Đặt Tour
    Tour Lệ Giang - Shangrila 5 ngày 4 đêm từ Hà Nội

    Tour Lệ Giang - Shangrila 5 ngày 4 đêm từ Hà Nội

    5 ngày 4 đêm

    27/9 & 11/10 & 08, 22/11/2023

    Khởi hành từ: Hà Nội

    17.990.000đ/khách

    Gọi ngay để được tư vấn
    024.73 07 50 60 (Hà Nội)028.73 07 50 60 (HCM)
    Hoặc gửi yêu cầu tư vấn
    PYS Travel sẽ liên hệ với bạn