Bản tin PBC tháng 4 năm 2018

20:04 24/09/2018

Mỗi một dòng PBC là một câu chuyện thú vị, những gắn bó, kỉ niệm của các thành viên trong Đại gia đình Hải Âu. Cùng khám phá xem tháng 4 PYS Travel đã trải qua những vui buồn gì nhé.

it does notmatter howslow you go (1)

2

3

it does notmatter howslow you go (5)

5

6

it does notmatter howslow you goit does notmatter howslow you go (4)

8

9

10

11 12

13

14

15

16

it does notmatter howslow you go (6)

fixed-phone

HN    : 024.44 50 60 70

HCM : 028.44 50 60 70