Tour du lịch Tour trong nước

avatar

2.680.000đ

Tour Hồ Ba Bể - Thác Bản Giốc 3 ngày 2 đêm từ Hà Nội

Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến:
Lịch trình: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành: 2,9,16,23/12/2022; 30,31/12/2022 (Tết dương lịch); 23,24,27/1/2023 (Tết âm lịch)

2.680.000đ

Đặt Tour
 • Tặng áo Cờ đỏ sao vàng
 • Ưu đãi đặt sớm giảm ngay tới 200.000Đ/1 khách.
Tour Hồ Ba Bể - Thác Bản Giốc 3 ngày 2 đêm từ Hà Nội

Tour Hồ Ba Bể - Thác Bản Giốc 3 ngày 2 đêm từ Hà Nội

3 ngày 2 đêm

2,9,16,23/12/2022; 30,31/12/2022 (Tết dương lịch); 23,24,27/1/2023 (Tết âm lịch)

Khởi hành từ: Hà Nội

2.680.000đ/khách

 • Tặng áo Cờ đỏ sao vàng
 • Ưu đãi đặt sớm giảm ngay tới 200.000Đ/1 khách.
avatar

1.680.000đ

Tour Mộc Châu khám phá mảnh đất bốn mùa nở hoa 2 ngày 1 đêm từ Hà Nội

Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến:
Lịch trình: 2 ngày 1 đêm
Khởi hành: 3,10,17,24/12 & Tết dương lịch& Tết âm lịch

1.680.000đ

Đặt Tour
 • Tặng áo cờ đỏ sao vàng
 • Ưu đãi đặt sớm giảm ngay tới 200.000Đ/1 khách.
Tour Mộc Châu khám phá mảnh đất bốn mùa nở hoa 2 ngày 1 đêm từ Hà Nội

Tour Mộc Châu khám phá mảnh đất bốn mùa nở hoa 2 ngày 1 đêm từ Hà Nội

2 ngày 1 đêm

3,10,17,24/12 & Tết dương lịch& Tết âm lịch

Khởi hành từ: Hà Nội

1.680.000đ/khách

 • Tặng áo cờ đỏ sao vàng
 • Ưu đãi đặt sớm giảm ngay tới 200.000Đ/1 khách.
avatar

4.990.000đ

Tour Tà Xùa - Bắc Yên 4 ngày 3 đêm từ TP.HCM

Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm đến:
Lịch trình: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Tết dương lịch: 30,31/12/2022; Tết âm lịch: 23,24,27/1/2023

4.990.000đ

Đặt Tour
 • Tặng áo cờ đỏ sao vàng checkin cực chất
Tour Tà Xùa - Bắc Yên 4 ngày 3 đêm từ TP.HCM

Tour Tà Xùa - Bắc Yên 4 ngày 3 đêm từ TP.HCM

4 ngày 3 đêm

Tết dương lịch: 30,31/12/2022; Tết âm lịch: 23,24,27/1/2023

Khởi hành từ: Hồ Chí Minh

4.990.000đ/khách

 • Tặng áo cờ đỏ sao vàng checkin cực chất
avatar

5.280.000đ

Tour Đông Bắc: Hà Giang - Ba Bể - Bản Giốc 5 ngày 4 đêm từ Hà Nội

Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến:
Lịch trình: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: 2,9,16/12/2022; Tết dương lịch: 29/12/2022; Tết âm lịch: 23/01/2023

5.280.000đ

Đặt Tour
 • Tặng áo cờ đỏ sao vàng
 • Ưu đãi đặt sớm giảm ngay tới 200.000Đ/1 khách.
Tour Đông Bắc: Hà Giang - Ba Bể - Bản Giốc 5 ngày 4 đêm từ Hà Nội

Tour Đông Bắc: Hà Giang - Ba Bể - Bản Giốc 5 ngày 4 đêm từ Hà Nội

5 ngày 4 đêm

2,9,16/12/2022; Tết dương lịch: 29/12/2022; Tết âm lịch: 23/01/2023

Khởi hành từ: Hà Nội

5.280.000đ/khách

 • Tặng áo cờ đỏ sao vàng
 • Ưu đãi đặt sớm giảm ngay tới 200.000Đ/1 khách.
avatar

8.480.000đ

Tour Mộc Châu mùa thu 3 ngày 3 đêm từ TP.HCM

Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm đến:
Lịch trình: 3 ngày 3 đêm
Khởi hành: 2,9,16/12/2022; Tết dương lịch: 30,31/12/2022; Tết âm lịch: 23,24,27/1/2023

8.480.000đ

Đặt Tour
 • Tặng áo cờ đỏ sao vàng
 • Ưu đãi đặt xa: giảm ngay 200K/ khách
Tour Mộc Châu mùa thu 3 ngày 3 đêm từ TP.HCM

Tour Mộc Châu mùa thu 3 ngày 3 đêm từ TP.HCM

3 ngày 3 đêm

2,9,16/12/2022; Tết dương lịch: 30,31/12/2022; Tết âm lịch: 23,24,27/1/2023

Khởi hành từ: Hồ Chí Minh

8.480.000đ/khách

 • Tặng áo cờ đỏ sao vàng
 • Ưu đãi đặt xa: giảm ngay 200K/ khách
avatar

2.680.000đ

Tour khám phá Hà Giang - Nho Quế hùng vĩ 3 ngày 2 đêm

Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến:
Lịch trình: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành: 2,9,16,23; Tết dương lịch: 31/12/2022; Tết âm lịch: 23,24,27/1/2023

2.680.000đ

Đặt Tour
 • Tặng áo cờ đỏ sao vàng
 • Ưu đãi đặt sớm giảm ngay tới 200.000Đ/1 khách
Tour khám phá Hà Giang - Nho Quế hùng vĩ 3 ngày 2 đêm

Tour khám phá Hà Giang - Nho Quế hùng vĩ 3 ngày 2 đêm

3 ngày 2 đêm

2,9,16,23; Tết dương lịch: 31/12/2022; Tết âm lịch: 23,24,27/1/2023

Khởi hành từ: Hà Nội

2.680.000đ/khách

 • Tặng áo cờ đỏ sao vàng
 • Ưu đãi đặt sớm giảm ngay tới 200.000Đ/1 khách
avatar

5.280.000đ

Tour Tây Bắc: Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên - Lai Châu - Sapa 5 ngày 4 đêm từ Hà Nội

Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến:
Lịch trình: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: 2,9,16&29/12/2022 (Tết dương lịch); 23/01/2023 (Tết âm lịch)

5.280.000đ

Đặt Tour
 • Tặng áo cờ đỏ sao vàng
Tour Tây Bắc: Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên - Lai Châu - Sapa 5 ngày 4 đêm từ Hà Nội

Tour Tây Bắc: Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên - Lai Châu - Sapa 5 ngày 4 đêm từ Hà Nội

5 ngày 4 đêm

2,9,16&29/12/2022 (Tết dương lịch); 23/01/2023 (Tết âm lịch)

Khởi hành từ: Hà Nội

5.280.000đ/khách

 • Tặng áo cờ đỏ sao vàng
avatar

2.680.000đ

Tour Hà Giang mùa hoa Tam giác mạch 3 ngày 2 đêm từ Hà Nội

Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến:
Lịch trình: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành: 2,9,16,23&31/12/3022 (Tết Dương lịch); 23,24,27/1/2023 (Tết Âm lịch)

2.680.000đ

Đặt Tour
 • Tặng áo Cờ đỏ sao vàng
 • Ưu đãi đặt sớm giảm ngay tới 200.000Đ/1 khách.
Tour Hà Giang mùa hoa Tam giác mạch 3 ngày 2 đêm từ Hà Nội

Tour Hà Giang mùa hoa Tam giác mạch 3 ngày 2 đêm từ Hà Nội

3 ngày 2 đêm

2,9,16,23&31/12/3022 (Tết Dương lịch); 23,24,27/1/2023 (Tết Âm lịch)

Khởi hành từ: Hà Nội

2.680.000đ/khách

 • Tặng áo Cờ đỏ sao vàng
 • Ưu đãi đặt sớm giảm ngay tới 200.000Đ/1 khách.
avatar

7.480.000đ

Tour Đông Bắc: Hà Giang - Cao Bằng - Bắc Kạn 5 ngày 4 đêm từ TP.HCM

Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm đến:
Lịch trình: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: 2,9,16&29/12/2022 (Tết dương lịch); 23/01/2023 (Tết Dương lịch)

7.480.000đ

Đặt Tour
 • Tặng áo cờ đỏ sao vàng
 • Ưu đãi đặt xa: giảm ngay 200K/ khách
Tour Đông Bắc: Hà Giang - Cao Bằng - Bắc Kạn 5 ngày 4 đêm từ TP.HCM

Tour Đông Bắc: Hà Giang - Cao Bằng - Bắc Kạn 5 ngày 4 đêm từ TP.HCM

5 ngày 4 đêm

2,9,16&29/12/2022 (Tết dương lịch); 23/01/2023 (Tết Dương lịch)

Khởi hành từ: Hồ Chí Minh

7.480.000đ/khách

 • Tặng áo cờ đỏ sao vàng
 • Ưu đãi đặt xa: giảm ngay 200K/ khách
avatar

1.680.000đ

Tour du lịch Mộc Châu mùa hoa cải trắng 2 ngày 1 đêm

Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến:
Lịch trình: 2 ngày 1 đêm
Khởi hành: 3,10,17,24,31/12; 1,24,25,28/1/2023

1.680.000đ

Đặt Tour
 • Tặng áo cờ đỏ sao vàng
 • Ưu đãi đặt sớm giảm ngay tới 200.000Đ/1 khách
Tour du lịch Mộc Châu mùa hoa cải trắng 2 ngày 1 đêm

Tour du lịch Mộc Châu mùa hoa cải trắng 2 ngày 1 đêm

2 ngày 1 đêm

3,10,17,24,31/12; 1,24,25,28/1/2023

Khởi hành từ: Hà Nội

1.680.000đ/khách

 • Tặng áo cờ đỏ sao vàng
 • Ưu đãi đặt sớm giảm ngay tới 200.000Đ/1 khách
Gọi ngay để được tư vấn
024.73 07 50 60 (Hà Nội)028.73 07 50 60 (HCM)
Hoặc gửi yêu cầu tư vấn
PYS Travel sẽ liên hệ với bạn