Tuyển dụng

PYS Travel săn tìm Phù thủy Hải Âu - "Giáo sư biết tuốt" kinh doanh

PYS Travel săn tìm Phù thủy Hải Âu - "Giáo sư biết tuốt" kinh doanh

Săn lùng: 04 Phù thủy. Hạn nộp hồ sơ: 30/3/2017.
08:04 24/09/2018
[TPHCM] PYS Travel truy tìm Phù thủy Hải Âu - Con chim đầu đàn "soi đường chỉ lối"

[TPHCM] PYS Travel truy tìm Phù thủy Hải Âu - Con chim đầu đàn "soi đường chỉ lối"

Truy lùng 1 Phù thủy Hải Âu. Hạn nộp hồ sơ 30/3/2018.
08:04 24/09/2018
PYS Travel săn lùng Phù thủy Hải Âu - Chiến binh chốt sales tài ba

PYS Travel săn lùng Phù thủy Hải Âu - Chiến binh chốt sales tài ba

Số lượng: 04 Phù thủy. Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2017
08:04 24/09/2018
PYS Travel săn lùng Phù thủy Hải Âu "biết bay"

PYS Travel săn lùng Phù thủy Hải Âu "biết bay"

Số lượng: 03 Phù thủy. Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2017.
08:04 24/09/2018
PYS Travel tìm kiếm Phù Thủy Hải Âu - "Tay hòm chìa khóa"

PYS Travel tìm kiếm Phù Thủy Hải Âu - "Tay hòm chìa khóa"

Số lượng: 04. Hạn nộp hồ sơ: 15/07/2017
08:04 24/09/2018
PYS Travel tìm kiếm Chuyên viên tuyển dụng

PYS Travel tìm kiếm Chuyên viên tuyển dụng

Do nhu cầu phát triển và mở rộng quy mô, PYS Travel tìm kiếm vị trí Chuyên viên Tuyển dụng, nhằm mang đến những luồng gió mới và nguồn nhân lực "cực chất" và phù hợp với văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi.
08:04 24/09/2018
PYS Travel tìm kiếm Trưởng nhóm kinh doanh

PYS Travel tìm kiếm Trưởng nhóm kinh doanh

Do nhu cầu phát triển và mở rộng quy mô, PYS Travel tìm kiếm vị trí Trưởng nhóm kinh doanh, nhằm mang đến những luồng gió mới và nguồn nhân lực “cực chất” và phù hợp với văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi.
08:04 24/09/2018
PYS Travel tìm kiếm Trưởng phòng Nhân sự

PYS Travel tìm kiếm Trưởng phòng Nhân sự

Do nhu cầu phát triển và mở rộng quy mô, PYS Travel tìm kiếm vị trí Trưởng phòng Nhân sự, nhằm mang đến những luồng gió mới và nguồn nhân lực “cực chất” và phù hợp với văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi.
08:04 24/09/2018
PYS Travel tuyển dụng vị trí Nhân viên Marketing (CN TP. Hồ Chí Minh)

PYS Travel tuyển dụng vị trí Nhân viên Marketing (CN TP. Hồ Chí Minh)

Do nhu cầu phát triển kinh doanh, công ty du lịch trẻ PYS Travel tuyển dụng 01 vị trí Nhân viên Marketing chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh
08:04 24/09/2018
PYS Travel tuyển dụng vị trí Nhân viên Nhân sự (Mảng đào tạo)

PYS Travel tuyển dụng vị trí Nhân viên Nhân sự (Mảng đào tạo)

Do nhu cầu phát triển kinh doanh, công ty du lịch trẻ PYS Travel tuyển dụng 01 vị trí Nhân viên Nhân sự (Mảng đào tạo). Hạn nộp hồ sơ: 25/8/2017.
08:04 24/09/2018