Tour du lịch Tour trong nước

avatar

7.480.000đ

Tour Đông Bắc: Hà Giang - Cao Bằng - Bắc Kạn 5 ngày 4 đêm từ TP.HCM

Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm đến:
Lịch trình: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: 25/11; 2,9,16/12/2022; Tết dương lịch: 29/12/2022; Tết âm lịch: 23/01/2023

7.480.000đ

Đặt Tour
 • Tặng áo cờ đỏ sao vàng
 • Ưu đãi đặt xa: giảm ngay 200K/ khách
Tour Đông Bắc: Hà Giang - Cao Bằng - Bắc Kạn 5 ngày 4 đêm từ TP.HCM

Tour Đông Bắc: Hà Giang - Cao Bằng - Bắc Kạn 5 ngày 4 đêm từ TP.HCM

5 ngày 4 đêm

25/11; 2,9,16/12/2022; Tết dương lịch: 29/12/2022; Tết âm lịch: 23/01/2023

Khởi hành từ: Hồ Chí Minh

7.480.000đ/khách

 • Tặng áo cờ đỏ sao vàng
 • Ưu đãi đặt xa: giảm ngay 200K/ khách
avatar

6.490.000đ

Tour Hoàng Su Phì - Chiêu Lầu Thi 4 ngày 4 đêm từ TP.HCM

Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm đến:
Lịch trình: 4 ngày 4 đêm
Khởi hành: 1,8,15,22/12/2022; Tết dương lịch: 30/12/2022; Tết âm lịch: 23/01/2023

6.490.000đ

Đặt Tour
 • Tặng áo cờ đỏ sao vàng checkin cực chất
Tour Hoàng Su Phì - Chiêu Lầu Thi 4 ngày 4 đêm từ TP.HCM

Tour Hoàng Su Phì - Chiêu Lầu Thi 4 ngày 4 đêm từ TP.HCM

4 ngày 4 đêm

1,8,15,22/12/2022; Tết dương lịch: 30/12/2022; Tết âm lịch: 23/01/2023

Khởi hành từ: Hồ Chí Minh

6.490.000đ/khách

 • Tặng áo cờ đỏ sao vàng checkin cực chất
avatar

8.480.000đ

Tour Mộc Châu mùa thu 3 ngày 3 đêm từ TP.HCM

Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm đến:
Lịch trình: 3 ngày 3 đêm
Khởi hành: 25/11; 2,9,16/12/2022; Tết dương lịch: 30,31/12/2022; Tết âm lịch: 23,24,27/1/2023

8.480.000đ

Đặt Tour
 • Tặng áo cờ đỏ sao vàng
 • Ưu đãi đặt xa: giảm ngay 200K/ khách
Tour Mộc Châu mùa thu 3 ngày 3 đêm từ TP.HCM

Tour Mộc Châu mùa thu 3 ngày 3 đêm từ TP.HCM

3 ngày 3 đêm

25/11; 2,9,16/12/2022; Tết dương lịch: 30,31/12/2022; Tết âm lịch: 23,24,27/1/2023

Khởi hành từ: Hồ Chí Minh

8.480.000đ/khách

 • Tặng áo cờ đỏ sao vàng
 • Ưu đãi đặt xa: giảm ngay 200K/ khách
avatar

1.680.000đ

Tour du lịch Mộc Châu mùa hoa cải trắng 2 ngày 1 đêm

Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến:
Lịch trình: 2 ngày 1 đêm
Khởi hành: 26/11; 3,10,17,24,31/12; 1,24,25,28/1/2023

1.680.000đ

Đặt Tour
 • Tặng áo cờ đỏ sao vàng
 • Ưu đãi đặt sớm giảm ngay tới 200.000Đ/1 khách
Tour du lịch Mộc Châu mùa hoa cải trắng 2 ngày 1 đêm

Tour du lịch Mộc Châu mùa hoa cải trắng 2 ngày 1 đêm

2 ngày 1 đêm

26/11; 3,10,17,24,31/12; 1,24,25,28/1/2023

Khởi hành từ: Hà Nội

1.680.000đ/khách

 • Tặng áo cờ đỏ sao vàng
 • Ưu đãi đặt sớm giảm ngay tới 200.000Đ/1 khách
avatar

2.580.000đ

Tour Nam Cát Tiên 2 ngày 1 đêm từ TP.HCM

Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm đến:
Lịch trình: 2 ngày 1 đêm
Khởi hành: Thứ 7 hàng tuần; Tết dương lịch: 31/12/2022 - 01/01/2023; Tết âm lịch: 23,24/01/2023

2.580.000đ

Đặt Tour
 • Tặng áo cờ đỏ sao vàng checkin cực chất
 • Giảm 200k/khách nếu đăng ký trước 60 ngày + Giảm 150k/khách nếu đăng ký trước 45 ngày + Giảm 100k/khách nếu đăng ký trước 30 ngày.
Tour Nam Cát Tiên 2 ngày 1 đêm từ TP.HCM

Tour Nam Cát Tiên 2 ngày 1 đêm từ TP.HCM

2 ngày 1 đêm

Thứ 7 hàng tuần; Tết dương lịch: 31/12/2022 - 01/01/2023; Tết âm lịch: 23,24/01/2023

Khởi hành từ: Hồ Chí Minh

2.580.000đ/khách

 • Tặng áo cờ đỏ sao vàng checkin cực chất
 • Giảm 200k/khách nếu đăng ký trước 60 ngày + Giảm 150k/khách nếu đăng ký trước 45 ngày + Giảm 100k/khách nếu đăng ký trước 30 ngày.
avatar

8.580.000đ

Tour Y Tý: Vùng đất mây trời 4 ngày 3 đêm từ TP.HCM

Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm đến:
Lịch trình: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Tết dương lịch: 30,31/12/2022; Tết âm lịch: 23,24,27/01/2023

8.580.000đ

Đặt Tour
 • Tặng áo cờ đỏ sao vàng checkin cực chất
Tour Y Tý: Vùng đất mây trời 4 ngày 3 đêm từ TP.HCM

Tour Y Tý: Vùng đất mây trời 4 ngày 3 đêm từ TP.HCM

4 ngày 3 đêm

Tết dương lịch: 30,31/12/2022; Tết âm lịch: 23,24,27/01/2023

Khởi hành từ: Hồ Chí Minh

8.580.000đ/khách

 • Tặng áo cờ đỏ sao vàng checkin cực chất
avatar

4.990.000đ

Tour Tà Xùa - Bắc Yên 4 ngày 3 đêm từ TP.HCM

Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm đến:
Lịch trình: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: 25/11/2022; Tết dương lịch: 30,31/12/2022; Tết âm lịch: 23,24,27/1/2023

4.990.000đ

Đặt Tour
 • Tặng áo cờ đỏ sao vàng checkin cực chất
Tour Tà Xùa - Bắc Yên 4 ngày 3 đêm từ TP.HCM

Tour Tà Xùa - Bắc Yên 4 ngày 3 đêm từ TP.HCM

4 ngày 3 đêm

25/11/2022; Tết dương lịch: 30,31/12/2022; Tết âm lịch: 23,24,27/1/2023

Khởi hành từ: Hồ Chí Minh

4.990.000đ/khách

 • Tặng áo cờ đỏ sao vàng checkin cực chất
avatar

8.480.000đ

Tour Đông Bắc: Hà Giang - Cao Bằng 5 ngày 4 đêm từ TP.HCM

Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm đến:
Lịch trình: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Tết dương lịch: 29/12/2022; Tết âm lịch: 22/01/2023

8.480.000đ

Đặt Tour
 • Tặng áo cờ đỏ sao vàng
Tour Đông Bắc: Hà Giang - Cao Bằng 5 ngày 4 đêm từ TP.HCM

Tour Đông Bắc: Hà Giang - Cao Bằng 5 ngày 4 đêm từ TP.HCM

5 ngày 4 đêm

Tết dương lịch: 29/12/2022; Tết âm lịch: 22/01/2023

Khởi hành từ: Hồ Chí Minh

8.480.000đ/khách

 • Tặng áo cờ đỏ sao vàng
avatar

7.480.000đ

Tour Tây Bắc: Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên - Lai Châu - Sapa 5 ngày 4 đêm từ TP.HCM

Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm đến:
Lịch trình: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: 25/11 - 2,9,16/12/2022; Tết dương lịch: 29/12/2022; Tết âm lịch: 23/01/2023

7.480.000đ

Đặt Tour
 • Tặng áo cờ đỏ sao vàng checkin cực chất
Tour Tây Bắc: Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên - Lai Châu - Sapa 5 ngày 4 đêm từ TP.HCM

Tour Tây Bắc: Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên - Lai Châu - Sapa 5 ngày 4 đêm từ TP.HCM

5 ngày 4 đêm

25/11 - 2,9,16/12/2022; Tết dương lịch: 29/12/2022; Tết âm lịch: 23/01/2023

Khởi hành từ: Hồ Chí Minh

7.480.000đ/khách

 • Tặng áo cờ đỏ sao vàng checkin cực chất
avatar

1.980.000đ

Tour Bình Liêu Quảng Ninh 2 ngày 1 đêm - Chinh phục sống lưng khủng long

Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến:
Lịch trình: 2 ngày 1 đêm
Khởi hành: Tết dương lịch: 31/12/2022 - 01/01/2023; Tết âm lịch: 24,25,28/01/2023

1.980.000đ

Đặt Tour
 • Tặng áo cờ đỏ sao vàng
 • Ưu đãi đặt sớm giảm ngay tới 200.000Đ/1 khách.
Tour Bình Liêu Quảng Ninh 2 ngày 1 đêm - Chinh phục sống lưng khủng long

Tour Bình Liêu Quảng Ninh 2 ngày 1 đêm - Chinh phục sống lưng khủng long

2 ngày 1 đêm

Tết dương lịch: 31/12/2022 - 01/01/2023; Tết âm lịch: 24,25,28/01/2023

Khởi hành từ: Hà Nội

1.980.000đ/khách

 • Tặng áo cờ đỏ sao vàng
 • Ưu đãi đặt sớm giảm ngay tới 200.000Đ/1 khách.
Gọi ngay để được tư vấn
024.73 07 50 60 (Hà Nội)028.73 07 50 60 (HCM)
Hoặc gửi yêu cầu tư vấn
PYS Travel sẽ liên hệ với bạn